Zoekveld

Sint-Rita: uitdagend én leerlinggericht

Milieueducatie en klasgroep vormen

De eerstejaars fietsten met de klas naar het PIME (provinciaal instituut voor milieu-educatie) waar zij in het kader van de lessen natuurwetenschap

Groep vormen in het derde jaar

Een nieuw schooljaar in een nieuwe graad, het moment om in het derde jaar tijd vrij te maken om elkaar beter te leren kennen.

Excursie naar het verleden

Een beeld krijgen van hoe het er in de prehistorie aan toe ging, dat was de doelstelling van de eerste excursie van onze eerstejaars.

Vredevol verzet

Tijdens de 28ste Vlaamse Vredesweek gaan 35 organisaties op initiatief van Pax Christi Vlaanderen in liefdevol verzet tegen de toenemende polariser

Leren kan ook buiten de school

Nu het schooljaar helemaal op gang getrokken is, verlaten de leerlingen het klaslokaal en gaan op excursie.

Eerstejaars op de foto

Hierna vindt u het beeldverslag van de onthaaldag. (op de foto klikken en naar onder scrollen)

Schooljaar 2017-2018 uit de startblokken

Naar goede gewoonte begon het schooljaar voor onze eerstejaars al op 31 augustus.

Faire du shopping

Een taal leer je door ze te gebruiken. Tijdens een project Frans oefenden leerlingen door koper en verkoper te spelen in een supermarkt.

Slotmoment VLINT

Een kleine receptie voor de leerlingen en leerkrachten die zich dit schooljaar vol enthousiasme achter het Vlint-project geschaard hebben.

Opgekleed naar het feest

De zesdejaars toonden zich letterlijk van hun mooiste kant. De baljurken en kostuums lieten hen weer schitteren op en naast de dansvloer.

Pagina's